Email Marketing

10 cách giúp cho doanh nghiệp sử dụng email hiệu quả

email 10. Tận dụng giá trị thương hiệu của đối tác. Nếu sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đang gắn kết với những sản phẩm hay dịch vụ khác thì doanh nghiệp đang đứng trước một cơ hội tận dụng quyền lực thương hiệu từ đối tác thông qua những nguồn lực, sản phẩm,